Terms and Conditions - Helsingin Taitoluisteluklubi ry

Luistelija (ja tämän ollessa alaikäinen luistelijan huoltaja) sitoutuu noudattamaan Helsingin taitoluisteluklubi ry:n sääntöjä ja maksuohjeita, jotka ovat luettavissa seuran sivuilla www.helsingintaitoluisteluklubi.com.

Maksuista ja pelisäännöistä

HTK on urheiluseura ja yleishyödyllinen yhdistys joka järjestää toimintaa jäsenilleen. Toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsen- ja kausimaksuilla sekä muilla valmennuksesta perittävillä korvauksilla. Seura on myös työnantaja, jonka palveluksessa on 30-60 henkilöä joista osa on päätoimisia. Sen vuoksi on tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan.

Nämä säännöt korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt.

Luistelu- ja laskutuskausi

• HTK laskuttaa luistelijoilta kausimaksun sekä jäsenmaksun
• Kausimaksun voi suorittaa kerralla tai kuukausittaisina osasuorituksina.
• Kyseessä ei ole kuukausimaksu sillä luistelija sitoutuu aina koko kauteen
• Maksuerien määrä vaihtelee ryhmittäin ja joukkueittain.
• 11 erässä maksettaessa maksueriä erääntyy myös sellaisina kuukausina jolloin ei varsinaista valmennusta ole, jotta maksuerät pysyvät mahdollisimman kohtuullisena.
• Jäsenmaksu on voimassa seuran tilikauden ajan 1.6. - 31.5.
• Luistelu- ja laskutuskausi on luistelukoululaisilla ja kehitysryhmillä syys-joulukuu ja tammi-huhtikuu, harrastejoukkueilla syys-huhtikuu, yksinluistelijoilla ja muodostelmajoukkueille huhti-maaliskuu.

Maksuista

• Maksa kausimakujen erät eräpäivään mennessä. Laskut voit tilata myös suoraan omaan verkkopankkiisi.
• Käytä aina viitenumeroa maksuissasi – jokaisella maksuerällä on oma viitenumeronsa.
• Sisaralennus on 10 % vähemmän maksavan perheenjäsenen kausimaksusta.
• Maksumuistutuksesta peritään 5€ muistutusmaksu sekä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.
• Saatavat siirretään perintätoimistolle 4 viikon kuluttua erääntymisestä.
• Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin.
• Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi, toimisto (a) helsingintaitoluisteluklubi.com. Maksusopimukset tehdään aina kirjallisesti.
• Kaikki laskutusta koskevat yhteydenotot kirjallisesti osoitteeseen toimisto (a) helsingintaitoluistelukubi.com.

Lopettaminen kesken kauden

Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja palauteta. Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuhyvitystä jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti. Perustelluista syistä anomus voidaan hyväksyä. Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä hyvitystä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta.

Poissaolot sairauden vuoksi

• Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (3 viikkoa) ylittävältä ajalta.
• Hyvityksen saamiseksi tulee toimittaa lääkärintodistus seuran toimistolle viipymättä. Maksuista myönnetään hyvityksiä vain ajallaan seuran toimistoon lähetettyä lääkärintodistusta vastaan. Myös valmentajalle ja joukkueenjohtajalle tulee sairauspoissaoloista ilmoittaa mutta hyvitykseen se ei riitä.
• Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä.
• Hyvitystä ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto, kivun sallimat rajat, puolittainen harjoittelu).

Kilpailukulut

• Kilpailukulut jaetaan luistelijan/joukkueiden ja seuran välillä seuraavasti:
◦ luistelija/joukkue maksaa omat sekä valmentajan matka- ja majoituskulut
◦ luistelija maksaa muiden kuin liiton alaisten kilpailujen (mm. alue- ja kutsukilpailut) ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut
◦ seura maksaa liiton alaisten kilpailujen ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut
◦ seura maksaa valmentajan palkan, päivärahat, km-korvaukset sekä mahdollisen sijaisen palkan
◦ yksinluistelijoiden koreografeille maksetaan palkkaa ja se laskutetaan sivukuluineen luistelijoilta.

Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana. Harjoitusviikot eivät ole keskenään identtisiä mm. kilpailujen ja jäähalleissa ja muissa harjoitustiloissa pidettävien HTK:sta riippumattomien tapahtumien vuoksi.

• Mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia, hallitus voi tarkistaa maksuja kesken kauden.